Bygg ditt hus på fjell

Bård Boye

SAMMENDRAG:

I min ungdom var jeg ikke spesielt religiøs, men en dag ble jeg invitert til en kristen ungdomssamling. Der følte jeg en sterk tilhørighet, og sangen "Du løftet meg opp av fordervelsens grav" rørte meg dypt. Den minner meg om salmen i Bibelen hvor Gud løfter oss opp fra avgrunnen og setter våre føtter på fjell.


Dette bildet av et fast fundament er viktig for oss alle. Vi ønsker et stødig grunnlag i livet vårt, i familien og i samfunnet. Jesus sa at den som bygger sitt liv på hans ord, er som en klok mann som bygger huset sitt på fjell. Når stormen kommer, vil huset stå fast. Men den som ikke følger hans ord, er som en uforstandig mann som bygger på sand. Når stormen kommer, vil huset falle.


Jesus kom for å gi oss et fast fundament. Han lærte oss å elske våre fiender, velsigne de som forbanner oss, og be for de som forfølger oss. Jeg har opplevd selv hvor frigjørende det er å tilgi og elske de som har gjort meg vondt.


Når vi møter utfordringer i livet, som sykdom eller andre vanskeligheter, kan vi føle at fundamentet under oss svikter. Men da er det viktig å huske at Gud er der for å løfte oss opp igjen. Jeg har selv opplevd mørke tider hvor jeg følte at Gud ikke hørte bønnene mine, men når jeg valgte å stole på hans ord, fant jeg igjen et fast fundament.


Jesus lærte oss også å ikke bekymre oss, for Gud vet hva vi trenger og tar hånd om oss. Denne tryggheten er et solid fundament som gir oss mot til å møte fremtiden uten frykt.


Vi er ikke alene på denne reisen. Vi er sammen med andre troende, og vi kan støtte hverandre og hjelpe hverandre til å finne og holde fast ved det faste fundamentet som Jesus gir oss.


OPPGAVER:


1. Hva er det fineste dere har snekret? Eller fortell om en gang dere snekret, bygd noe som ble mislykket? 


2. Hvordan kan vi være med å gi videre Guds ord/gode verdier slik at vi bygger solide familier og/eller et solid samfunn?


3. Er det noen av dere som har et bibelord som har betydd mye eller som har hjulpet deg til å få fast grunn under føttene?