Velkommen til gudstjeneste annenhver søndag kl. 17.00
Jørpeland Bedehus 
19 sept, 3 okt, 17 okt, 31okt (Vaulali), 14 nov, 28 nov, 12 des

GUDSTJENESTER HØSTEN 2021
Valg av styre for Norkirken Strand 15 juni:
Otto Fjelde, Peder Egeland, Bente Fjelde, Carina Fiskå
Vi gratulerer, heier, og husker på dem i bønn!

Stiftelsesmøte 15. juni
kl. 19.30 på Jørpeland bedehus

Norkirken Strand vil etableres som en forening under Normisjon. Interimstyret har utarbeidet et utkast til vedtekter som legges fram for de frammøtte, og nytt styre velges. For å kunne stemme, må du melde deg inn som medlem. (Normisjon hører til under Den norske kirke og du trenger ikke melde deg ut av denne) 

En ny menighet på Jørpeland

Normisjonsforeningen på Jørpeland har flere ganger hatt samtaler rundt hvilken form og arbeid en skal ha videre. Flere har den senere tid meldt at de ønsker eit felleskap i form av ein menighet med fast aktivitet tuftet på Normisjons verdier og formål Nå er det tatt intitiativ for å starte Norkirken Strand og det nåværende styret i Normisjon Jørpeland ønsker å legge sitt arbeid inn i dette.

Initiativet med Norkirken Strand er lagt frem for regionkontoret v/Thomas Thesen som har bistått med hjelp i denne startfasen. Regionkontoret støtter at Norkirken Strand etableres og har som del av strategien å plante nye menigheter i regionen. Per i dag er det 44 norkirker i Norge og det blir stadig flere etablert.

Normisjon er en organisasjon som har over 150 år lange røtter. Den er en av flere organisasjoner som regner seg selv som en del av Den norske kirkes arbeid. Ofte er det oppstått spenninger mellom de som har formell makt i kirken og nye ting som har vokst frem i og litt utenfor kirken. Normisjon har ikke brutt med kirken og ønsker et nært samarbeid med alt som skjer i den, men de ønsker ikke å ligge under kirkens strukturer. Tanken har vært: “I kirken, men ikke under kirken”.

Norkirken Strands interimstyre består av Otto Fjelde (47304204), Peder Egeland (95146229), Odd Bjerga (93457416) og Mette Boye (47024185).
Ta kontakt på Facebook eller med en av oss i styret hvis du lurer på noe.