Most Recent

Generasjonenes visdom

Sep 19, 2023    Bård Boye

Bård begynner med å beskrive den dype kjærligheten Gud har for oss og de mange gavene Han ønsker å gi oss, spesielt gaven av håp. Han påpeker hvordan håp kan være en kraftig drivkraft i våre liv, og hvordan mangelen på det kan føre til mørke og fortvilelse.


Gjennom personlige anekdoter beskriver han hvordan han fant håp selv i de mørkeste øyeblikkene i sitt liv. Han understreker viktigheten av å vende seg til Gud i disse tider og hvordan det å kjenne Guds nærvær kan fylle oss med håp.


Videre utforsker han konseptet med forskjellige livsfaser og hvordan de som er eldre i samfunnet kan dele sine erfaringer og håp med yngre generasjoner. Han oppfordrer til å dele vårt håp og våre erfaringer med andre, slik at de også kan finne trøst og styrke i Gud.


Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.