Most Recent

Velsignet for å velsigne

May 19, 2024

Dagens tema er å være velsignet for å velsigne andre gjennom god forvaltning av våre økonomiske ressurser.


1. Refleksjonsspørsmål: "Er du rik?" Hva betyr rikdom for deg? Del dine tanker med gruppen.


2. Bibeltekster og diskusjon:

Les Matteus 6:24 ("Ingen kan tjene to herrer...") og Markus 10:17-27 ("kamelen og nåløyet").

Hva betyr det i praksis å tjene Gud fremfor mammon i dagens samfunn?

Hvordan kan vi sikre at pengene ikke eier hjertene våre?

Hva er det med rikdom som kan gjøre det vanskelig å følge Jesus fullt ut?


3. Personlige erfaringer og fellesskap:

Del en erfaring der du har gitt noe bort (tid, penger, ressurser). Hvordan føltes det?

Hvem kan du ringe når økonomien er utfordrende? Hvordan kan vi være slike støttespillere for hverandre i gruppen?


4. Praktiske spørsmål:

Hvordan kan vi som gruppe praktisere økonomisk ansvarlighet og giverglede?

Hva er en konkret måte vi kan velsigne andre på i nær fremtid?

Hvordan kan vi praktisere "førstegrøden"? Altså velsigne og gi FØR vi betaler regninger og alle andre forpliktelser?