Most Recent

Kongen befaler

Nov 12, 2023    Odd Bjerga, Mona Bjerga

I denn talen leser vi Daniels bok kapittel 1, og prøver å aktualisere hvordan fortellingen har relevans for oss i dag. Vi startet med å sette historien i sin historiske kontekst, i Babylon rundt 600 år før Kristus, og beskrev Babylon som et tidligere maktsentrum i Midtøsten. Vi forteller om Babylons brutalitet og undertrykkelse under kong Nebukadnesar II.


Daniel og hans venner ble bortført og forsøkt assimilert inn i den babylonske kulturen, men de forble tro mot sin egen tro og identitet. Vi trekker noen paralleller mellom deres situasjon og utfordringene vi står overfor i dagens samfunn, hvor moderne ideologier ofte kan stå i konflikt med kristne verdier.


Vi gir noen eksempler på hvordan populærkultur, som Disney-filmer, ofte fremmer budskap som er i strid med disse verdiene, som "Følg hjertet" og "Vær tro mot deg selv", og hvordan disse ideene kan lede til selvopptatthet og materialisme.


Vi ønsker å oppfordre deg til å leve etter Jesu eksempel og følge hans lære, fremfor verdens idealer. Vi forteller om livsfilosofien "pilgrim" eller det å leve som "utlending" i denne verden. Vi hører ikke til i denne verden, fordi Jesus presenterer et alternativ til verdens spilleregler.