En «pilgrim» i en sekulær verden

Nov 12, 2023    Odd Bjerga

Les hebreerbrevet kapittel 11, vers 13-16.


I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter: det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem.


Definisjon: Pilgrim er latin og betyr “utlending” eller “vandrer”. I kristen tradisjon betyr det

- I bokstavelig betydning: å dra på en fysisk vandring til fots til et pilgrimsmål.

- I overført betydning: å følge Jesus Kristus og ønsker å leve et motkulturelt liv.


Velg ut to av spørsmålene under.


En pilgrim i en sekulær verden


1. Hvem kjenner du eller har du lest/hørt om som lever som pilgrim? Hvordan lever disse og hva kan du begynne med i din hverdag?


2. Hvordan påvirker vår kristne identitet dine daglige valg i en sekulær verden?


3. På hvilke måter kan vi føle oss fremmedgjort på grunn av vår tro? Hvordan responderer vi på fremmedgjøringen?

4. Hvordan balanserer vi behovet for å engasjere oss i verden med behovet for å ikke bli av denne verden?


5. Hvilke alternative verdier og mål kan vi ha i en kultur som verdsetter popularitet og penger?


6. Hvordan kan vi bruke våre materielle ressurser på en måte som ærer Gud og hjelper andre?