En samtale med Far i himmelen

Apr 28, 2024    Bård Boye

Bård foreslår å starte med et blankt ark når det gjelder bønn. Jesus lærte disiplene å be under bergprekenen. Å be er å vende seg til Gud som en kjærlig far, ikke som en fjern autoritet.


Vår forståelse av bønn bør være mer om hvem vi ber til enn om selve handlingen. Jesus lærer oss å kjenne Gud som vår 'Abba', en nær og kjærlig far, og at våre bønner skal rettes mot ham med en forståelse av at han kjenner våre behov før vi selv gjør det.


Bønn handler ikke om ytre former eller ordrike uttrykk, men om et personlig forhold til Gud som kjenner oss og ser våre innerste tanker og behov. Tro og bønn er respons på Guds nærhet og kjærlighet. Vi må lære å løfte vårt blikk over livets kaos for å se Guds omsorg og ledelse.