En uke som forvandler

Mar 17, 2024    Bård Boye

Bård snakker om Jesu siste uke, som utgjør kjernen i Johannes' evangelium og Jesu liv. Denne uken, fra Palmesøndag til Jesu korsfestelse og død, ikke bare er en gammel historie, men fortsatt relevant. Dette finnes paralleller mellom hendelsene i Jesu siste dager og dagens samfunnsutfordringer, som grådighet, likegyldighet, svik, maktmisbruk, og ansvarsfraskrivelse.


Jesus valgte å møte døden på korset med en dedikasjon til menneskeheten, og åpnet en vei til forsoning og nytt liv. Hans offer er en kraft som kan transformere individuelle liv og samfunnet som helhet.


Du blir invitert til å åpne ditt hjerte for ham, uavhengig av fortidige feil eller tendenser til negativitet.