Som et tre plantet ved rennende bekker

Jan 7, 2024    Bård Boye

Bård illustrerer Guds ønske for menneskets liv med bildet av et tre plantet ved rennende vann, som symboliserer et liv rotfestet i Guds ord. Dette treet står urokkelig i møte med utfordringer og det bærer frukt.

Bård bruker historien om Yvonne som et eksempel på hvordan tro og fordypning i Guds ord kan lede til åndelig vekst og overvinne livets vanskeligheter.


Forslag til gruppeopplegg:

(Det er ikke nødvendig, men hør gjerne søndagstalen på forhånd.)


1. Om dere trenger en icebreaker: Beskriv ditt favoritt tre eller fortell en historie om treklatring. 

2. OPP: Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…

3. Les resymeet over

4. Bli litt i dagen tekst fra Salme 1,1-3 (feks bruke 10 min hver for dere i stillhet eller ved å lese sakte sammen et par ganger)


Salig er den som ikke følger lovløses råd,

ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

men har sin glede i Herrens lov

og grunner på hans lov dag og natt.

Han er lik et tre plantet ved rennende vann.

Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.

Alt han gjør, skal lykkes.


 5. Samtale (velg noen av disse spørsmålene)

*  Hvilke tanker og assosiasjoner får du når du leser tekstene(ev. har hørt talen)? 

*  Hvis du sammenligner ditt liv med et tre. Hvordan vil du beskrive dette treet(stammen, grenene, bladene, fruktene, røttene, tilgangen på vann etc)? Og dernest fortell om det er noe du skulle ønske hadde vært annerledes med treet?

* Det er mange måter du kan være "et tre plantet ved bekker av rennende vann". Del med hverandre hvordan du best får hører fra Guds ord? Gode vaner? Hva leser du? Hva hører du på? Både alene og sammen med andre?

* Vi lever i en tid med enormt mange stemmer(også fra "lovløse, syndere og spottere") som kommer til oss fra mange kanter. Er det noe du skal skjerme deg fra som ikke har noen god innflytelse på ditt liv? 

* Denne teksten gjelder ikke bare oss som enkeltpersoner, men oss som fellesskap (landet vårt, stedet vårt, menigheten vår, husgruppa vår) Hvordan kan du bidra til at Guds ord blir spredd til andre og i andre sammenhenger?