Betydningen av relasjoner - del 3

Feb 9, 2022    Bård Boye

1. Ta en kort runde uten avbrytelser: a) Har du husket utfordringen(e) fra ”Veiviseren” du valgte sist gang? Hva har eventuelt skjedd? b) Hvis ikke: opplever du at Gud har vist deg og lært deg noe annet i det siste? Fortell kort eller si pass.
2. I hvilken grad og på hvilken måte prioriterer du familien i din hverdag; både den naturlige og åndelige? Hvordan vil du vurdere balansen mellom dem i ditt liv?
3. Snakk om utfordringen: ”Hvis vi er en familie, så la oss oppføre oss som en”: Hva bør kjennetegne vårt fellesskap og hva kjenner jeg at jeg ønsker å bidra med?
4. Informer gjerne i denne forbindelse om steder å bli bedre kjent med resten av "familien": Menighetsweekend 25-27. feb.(påmeldning nå på hjemmesiden) Åpen Himmel 4.-8. juli(lurt å være rask, da det fort kan bli fullt), Samlingen for alle husgrupper i Ryfylke 11-12. mars. (se forrige husgruppebrev), Gudstjenestene
5. Bruk litt tid i stillhet; tenk gjerne på alt dere har snakket om og se også gjerne i veiviseren. Hva av det vi har snakket om i dag, ønsker du å ta vare på og la prege meg videre. (leder kan gjerne skrive det ned, slik at en kan ta det opp igjen neste gang og høre hvordan det har gått)
Bibelvers:
Til spørsmål 1: ”Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal gå”. ”Dere er mine disipler”(Hvis dere er hans disipler er dere under opplæring og da er det viktig å spørre seg: Hva er det han holder på å lære meg nå?
Til spør 2): ”Den som ikke har omsorg for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.” ”Hvem er min mor og min søsken, den som gjør min himmelske Fars vilje, er min mor, min søster og min bror.”
Til spørs 3: Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.” ”La oss elske hverandre inderlig som søsken.”.