Gå ut og bær evig frukt

Feb 3, 2023    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg:


 1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…


 2. Les så Luk 14, 15-23 

En av gjestene sa til Jesus: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» 

Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’  Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’ Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.


3. Hør talen


 4. Samtale:

* Del konkrete erfaringer med å gå ut av comfortsonen - for enten å gjøre noe godt for andre, invitere andre eller vitne om noe Gud betyr / har gjort for deg. Hva gjør det vanskelig? Hva gjør at du gjør det likevel? 

*Prøv å oppsummere til slutt: Hva kan dere lære av de erfaringene dere har delt. 


* Hvordan kan dere la flere få del i det dere har i husgruppa? Hvem kan dere invitere? Hvordan starte nye husgrupper? Hva med å gjøre gruppa om til et alphakurs etterhvert? 


5. Respons: 

* Bruk gjerne litt tid i stillhet (eller rolig musikk i bakgrunnen). Be Gud lede og tenk på din respons på alt du har hørt og det dere snakket om; om det er noe konkret du skal ta med deg? Eller om det er noe annet som foregår i livet ditt som du vil dele med de andre; noe du trenger forbønn for eller støtte til?

* Ta runden. Lytt til hverandre. Stopp opp og be der det er naturlig.

* Be en bønn til slutt: Takk for samlingen; for ham og hans ord. Be om å få invitere flere inn i gruppa, be for noe som har med misjon å gjøre.


Og så:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen