Familien - det viktigste i livet

Nov 21, 2022    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg.


1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…


2. Del fra livet. Enten om det er det noe som har fulgt deg siden sist? Eller hva du synes er det fineste og det vanskeligste i din familie? 

(Av og til kan det være naturlig å stoppe opp, be og lytte om spesielle ting kommer opp)


3. I dag leser vi to bibelvers: 

- Et om hvordan livet i fra Gud(frelsen) kan vokse og spre seg i familien/slekt: 

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.(Ef 2,8-9) (les 2 ganger)

- Og ett om hvordan stå i troen også i krevende og mørke tider: 

Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, med overstrømmende takk til Gud! (Kol 2,6-7)(Les to ganger)


4. Hør talen


5 Snakk sammen

 * Hva i det du hørte nå (eller hvis du hørte søndagstalen; (den ligger også ute på nett)) ble viktigst for deg? Ta en rask runde...

* Hva har du å være takknemlig for når du ser hvordan troen på Gud og de ulike sidene ved ham har preget din familie og slekt? Gi gjerne konkrete eksempler.(Lov å feire litt!) 

(* Bonusspørsmål: I spørsmålene over dreier det seg om det personlige plan, men dette gjelder også på et større kollektivt plan. Familien er byggesteinen i samfunnet, og samtidig står familien under et sterkt press på flere ulike måter(tidspress, oppløsning, familiepolitikk). Er det noe du kan bidra med for å styrke familien enten nært eller i et større perspektiv? )


6. Oppsummering av kvelden:

 a) Bruk tid i stillhet, regn med Guds Ånds nærvær, tenk igjennom det dere har hørt og samtalt om. Er det noe du vil ha fokus på videre?

 b)Ta runden og del med hverandre uten forstyrrelser.

 c) Bønn for hverandre: Velg gjerne en av tre måter: 

- være stille i lag med oppmerksomheten mot Gud og dele korte setninger om hva dere tenker på, ting dere blir minnet om eller korte bønner. 

- Dere kan be for hverandre to og to; høyt eller stille. 

- Velg ut og be sammen for en eller to stykker(Hvis noen vil ha fokus på å gi det videre, kan dere feks ha et spesielt fokus på dem). Be, lytt og gi oppmuntringer.

d) Tenk over om det er noen familier hvor Han ikke er invitert inn og be for dem illag? Be gjerne også for forfulgte og unådde folkeslag.