Din rolle som lysbærer i verden

Dec 5, 2023    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg:


Det er ikke nødvendig, men hør gjerne søndagstalen (26. nov 2023) på forhånd. Ligger ute på app og hjemmeside)
1. Om dere trenger en icebreaker:Har noen en historie fra en gang lys ble tent i mørke? 


2. OPP: Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…


3. Les sammendraget som følger med talen (ligger på app/hjemmeside).


4. Bli litt i dagens tekster fra Matt. 5 og Ef 5 (feks bruke 10 min hver for dere i stillhet eller ved å lese sakte sammen et par ganger)


Dere er verdens lys! 


En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 

Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. 

Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 

Slik skal deres lys skinne for menneskene, 

så de kan se de gode gjerningene dere gjør, 

og prise deres Far i himmelen!


En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. 

Lev da som lysets barn! 

Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 

Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. 

Våkn opp, du som sover,

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, som kloke mennesker. 

Forstå hva som er Herrens vilje.  5. Samtale (velg noen av disse spørsmålene)


* Hvilke tanker og assosiasjoner får du når du leser tekstene(ev. har hørt talen)? 


*  Jesus gir sine en ny identitet fordi han er hos oss og bor i oss. Hva skjer med deg når du sier til deg selv: Jeg er et lys i denne verden? 


* Det er mange måter å lyse på i denne verden. Del med hverandre noe av det lyset dere ser hos hverandre. Ta gjerne runden.


* Hvordan lyse sterkere: 

a) Det står: Ta ikke del i mørkets gjerninger!(!se konkretiseringer i Ef. 5, 3-5). 

Er det noe du skulle ønske det var mindre av i ditt liv? 

b) Det står også: Lev da som lysets barn! Guds kjærlighet er radikal, kreativ, overraskende, ubetinget og består av godhet, rettferd og sannhet. Noe du skulle ønske det var mer av i ditt liv? 


* Kan dere sammen som fellesskap lyse opp for noen andre? Misjon, ungdommer, kreativ godhet....


6. Avslutning


Bruk noen minutter på å være stille sammen. 


* Legg vekk alle distraksjoner, prøv bare å være hos ham som alltid er nær deg.


* Lytt til hva som er den ene tingen som blir stående igjen etter samtalen. Gjør dette i tillit til at Han leder deg. 


* Av og til hjelper det å ha litt rolig bakgrunnsmusikk; feks "Peace" av Ruth Fazal 


* Del med hverandre etterpå + be for og med hverandre slik det er naturlig7. UT


* Be for nye nye personer som trenger å bli inkludert i fellesskapet og nye husgrupper. Og be for unådde og forfulgte.


Feks: "Kjære Far i himmelen! Takk for at vi er så heldige og får samles her hos deg og om din sannhet. Vi ber for følgende personer......(hver enkelte kan her nevne navn). Vi ber om at de får åpne sine liv for deg, følge deg og bli en del av fellesskapet. Bruk oss når du vil og som du vil. Vi ber også for de som er der kampen er størst; for de forfulgte og misjonærene blant de unådde. Gud, gi dem kraft, utholdenhet og seier. Vi ber særlig for......(den enkelte ber nevner steder, misjonærer etc en tenker på). + "Vår Far"