Tyven

Oct 24, 2022    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg.

1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…

2. Del fra livet siden sist. Hvordan går det i livet med Gud, deg selv og andre? Er det noe som har fulgt deg siden sist? Noe Gud lærer deg for tiden? (Bruk gjerne "Veiviseren"(ligger på appen under "Hva skjer?"))

3. Dagens bibelvers: "Sauene hører hyrdens stemme. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.....Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.... Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene.(Joh. 10, 4 ff)

4. Hør talen

5 Snakk sammen(av og til kan det være lurt å dele to og to først, og så dele felles etterpå):
* Hva gir deg liv? Del med hverandre alt fra små dagligdagse erfaringer til større ting i livet ditt.
* Har dere tilsvarende eksempler på hva som stjeler liv?
* Teksten vår sier at det er "stemmer" som taler inn i våre liv. Disse fører til liv eller tap av liv. Legger du merke til dem? Klarer du å skjelne mellom dem? Hvordan merker du den gode hyrdes røst? Har du noen måter/vaner/tider på døgnet hvor du lytter til og rydder i stemmene i ditt liv? Ha gjerne dette bibelverset i bakhodet: "Ta hver tanke til fange i lydighet mot Jesus Kristus."
(* Bonusspørsmål: I spørsmålene over dreier det seg om det personlige plan, men dette gjelder også på et større kollektivt plan. Har dere eksempler på stemmer i kulturen som gir liv eller stjeler liv? Er det noe du kan bidra inn i dette enten direkte eller støtte dem som gjør det?)


6. Oppsummering av kvelden:
a) Bruk tid i stillhet hos Gud, tenk igjennom det dere har hørt og samtalt om. Er det noe du vil ha fokus på videre?
b)Ta runden og del med hverandre uten forstyrrelser.
c) Bønn tilslutt: Velg gjerne en av tre måter:
- være stille i lag med oppmerksomheten mot Gud og dele korte setninger om hva dere tenker på, ting dere blir minnet om eller korte bønner.
- Dere kan be for hverandre to og to; høyt eller stille.
- Velg ut og be sammen for en eller to stykker(Hvis noen vil ha fokus på å gi det videre, kan dere feks ha et spesielt fokus på dem). Be, lytt og gi oppmuntringer.