Ut og elsk verden – del 2

May 18, 2022

Forslag til gruppeopplegg.

1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…

2. Del fra livet siden sist. Ta gjerne med punktet fra Veiviseren fra sist gang (Husket det? Hva har det betydd? Et konkret eksempel?)

3. Dagens bibelvers: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28)

4. Hør talen og legge merke til hva som berører deg og ditt liv.

5 Snakk sammen:
* Hva gleder deg mest og hva smerter deg mest i det som skjer i verden?

* Gud, vår Far, har en global plan og gitt oss en global leder. Hva er din respons på det? (Her kan en gå seg vill i å spekulere mye på hvordan denne plan vil utvikle seg fremover, men del heller mer hva det skaper i deg å vite det, hva du føler rundt det, hva perspektiv det gir på livet, hvordan ville det vært å ikke visst noe osv.)

* Hva er din plass i Guds plan? Hvor? Hvordan? (Bruk gjerne god tid her og hjelp hverandre til større klarhet)


6. Oppsummering av kvelden:
a) Bruk tid i stillhet hos Gud, tenk igjennom det dere har samtalt om og se gjerne på Veiviseren. Er det ett punkt du vil har fokus på videre?

b)Ta runden og del med hverandre uten forstyrrelser.
c) Etterpå kan dere f.eks. være stille i lag med oppmerksomheten mot Gud og dele korte setninger om hva dere tenker på, ting dere blir minnet om eller korte bønner.
(Eller dere kan be for hverandre to og to høyt eller stille)