En seier over mørket

Apr 1, 2024    Bård Boye

Bård fokuserer på det personlige ved påskens budskap, med utgangspunkt i historien om Maria Magdalena som det første vitnet til Jesu oppstandelse, som fortalt i Johannes kapittel 20. Maria Magdalenas møte med den oppstandne Jesus er et bilde på den nære og personlige siden av påsken. Fortellingen har vært en trøst og veiledning gjennom hele hans eget liv.


Påskens budskap bringer håp og lys til selv de mørkeste steder på jorden, som fengsler i Nord-Korea eller undergrunnsbevegelser i Iran. Efeserbrevet poengterer Kristi seier over døden og mørket, og hvordan denne seieren har globale konsekvenser som strekker seg langt utover det personlige.


Du blir utfordret til å revurdere ditt syn på virkeligheten. Guds rike allerede er til stede og virker i verden. Det er mørkets lommer som er i ferd med å bli utryddet av Guds lys.