Eg hørre fra Gud

May 7, 2023    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg (hør gjerne søndagstalen i tillegg):


 1. OPP: Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…


 2. Les så Joh 10, 2-28 (utdrag):

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som kommer inn gjennom døren, er hyrde for sauene. 3 Vaktmannen åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner hans stemme. 5 Men en fremmed følger de ikke; de flykter for ham, fordi de ikke kjenner stemmen til den fremmede.» 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 Jeg gir mitt liv for sauene. 16 De skal høre min røst,og det skal bli én hjord og én hyrde. 27 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 28 Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt."


 3. Hør talen


 4. Samtale

* Diskuter påstanden: "Vi mennesker trenger å høre fra Gud" 

* Del med hverandre hvordan dere har "hørt hans røst" i deres liv. Hva har han kommunisert til deg og hvordan? 

* Si denne setningen til deg selv: "Jeg hører din røst, Gud". Hva gjør den med deg? Kanskje dere kan gjøre en avtale med hverandre om å la denne setningen følge dere til neste gang(når Guds sannheter får bli i oss, skaper den ofte det den sier).


5. Praksis

Det er kanskje litt uvant, men bruk 10 min på å være stille sammen. 

* Legg vekk alle distraksjoner, prøv bare å være hos ham som alltid er nær deg.

* Spør han om hva han aller mest vil si deg. 

* Av og til hjelper det å ha litt rolig bakgrunnsmusikk; feks "Rest" av Ruth Fazal 

* Del med hverandre etterpå 


6. UT

* Be for nye husgrupper og nye personer som trenger å bli inkludert i fellesskapet. Og be for unådde og forfulgte.


Feks: Kjære Far i himmelen! Takk for at vi er så heldige og får samles her hos deg og om din sannhet. Vi ber for følgende personer......(hver enkelte kan her nevne navn). Vi ber om at de skal få åpne sine liv for deg, følge deg og bli en del av ditt fellesskap. Bruk oss når du vil og som du vil. Vi ber også for de som er der kampen er størst; for de forfulgte og misjonærene blant de unådde. Gud, gi dem kraft, utholdenhet og seier. Vi ber særlig for......(den enkelte ber nevner steder, misjonærer etc en tenker på). + "Vår Far"