Høre og gjøre

Mar 10, 2023    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg (hør gjerne søndagstalen i tillegg):


 1. OPP: Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…


 2. Les så Matt 7,24-29:

"Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet."


 3. Hør talen


 4. Samtale:

* Del erfaringer med hverandre om det å HØRE fra Gud, og erfaringer om det å GJØRE det du tror han sier.  

* Hva lærer dere av teksten, talen og av å høre på hverandre? 5. Praksis: (ikke bare høre, men gjøre) 

* Velg ut ett par områder som dere ønsker å høre fra Gud

* Be Gud tale

* Være stille med sinnet vendt mot Ham. 

* Del med hverandre(Husk at husgruppa er en treningsarena, så ikke være redd for å dele det du tenker på)


6. UT: 

* Be for nye husgrupper og nye personer som trenger å bli inkludert i fellesskapet. Og be for unådde og forfulgte.


Feks: 


Kjære Far i himmelen! Takk for at vi er så heldige og får samles her hos deg og om din sannhet. Vi ber for følgende personer...... (hver enkelte kan her nevne navn). Vi ber om at de skal få åpne sine liv for deg, følge deg og bli en del av ditt fellesskap. Bruk oss når du vil og som du vil. Vi ber også for de som er der kampen er størst; for de forfulgte og misjonærene blant de unådde. Gud, gi dem kraft, utholdenhet og seier. Vi ber særlig for......(den enkelte ber nevner steder, misjonærer etc en tenker på). + "Vår Far"