Gå ut sammen med ham

Jun 3, 2022    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg:

1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…

2. Del fra livet siden sist. Ta gjerne med punktet fra Veiviseren fra sist gang (Husket det? Hva har det betydd? Et konkret eksempel?)

3. Dagens bibelvers:

«Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: Hva kan vel dette være? Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin!

Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord! For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst» (Apgj. 2,1-14 & 14-21)

4. Hør talen og legge merke til hva som berører deg og ditt liv.

5 Snakk sammen:
*Pinsen er en viktig del av Guds store plan for verden. La noen av dere få prøve med egne ord å beskrive den og pinsens rolle i den.

Mål: Å vite at han er kommet til verden og at det er en prosess som fortsetter og som har klart et mål.

* Det skjer noe grunnleggende nytt med mennesker som tar imot pinsens gave. Vi får en ny identitet. Hvordan vil du beskrive din nye identitet og hvordan ønsker du at den skal prege måten du tenker om deg selv?
Mål: Å ha en dyp glede i at han er kommet til deg og at det er en prosess som fortsetter inntil målet er nåddJ.

* a) Du har fått ett oppdrag: Gå ut! Og du er gitt ett løfte: Jeg er med deg! Har dere noen eksempler der dere har vært på ”oppdrag” og erfart at Gud har vært med dere(slik som det eksempelet jeg nevnte i talesnutten)?

b) I teksten ser vi at erfaringen av Ånden var hovedgrunnen til at folk ble kristne på pinsedag. Martin nevner at det også var hovedgrunnen til den ekstraordinære kristne veksten de første århundrene; han nevner særlig helbredelse og befrielse fra onde ånder. Min påstand er at også i dag er erfaring av Ånden hovedgrunnen til at folk blir kristne; erfaring av fred når en ber, at Gud taler til deres innerste, bønnesvar osv. Snakk sammen om hvordan du på ulike måter kan legge til rette for at mennesker kan erfare at Gud er nær ved sin ånd?

c) For Martin var det et stor skifte når han fra å spørre ”Hva gjør jeg nå?” begynte å spørre ”Hva gjør du, Gud nå? ” Er det noe sted du ønsker å regne mer med Gud og spørre det spørsmålet?

Mål: At den enkelte enda mer skal regne med Ham, oppdage og bli med på det Han gjør der de er?

6. Oppsummering av kvelden:
a) Bruk tid i stillhet hos Gud, tenk igjennom det dere har samtalt om og se gjerne på Veiviseren. Er det ett punkt du vil har fokus på videre?
b)Ta runden og del med hverandre uten forstyrrelser.
c) Etterpå kan dere f.eks. være stille i lag med oppmerksomheten mot Gud og dele korte setninger om hva dere tenker på, ting dere blir minnet om eller korte bønner.
(Eller dere kan be for hverandre to og to høyt eller stille)