Ut å spre livet – del 1

May 3, 2022    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg.

1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…

2. Del fra livet siden sist. Ta gjerne med punktet fra Veiviseren fra sist gang (Husket det? Hva har det betydd? Et konkret eksempel?)

3. Les dagens bibelvers: "Jesus sendte ut de tolv og bød dem: Gå til de bortkomne sauene i Israels folk. Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Når dere kommer til en by eller landsby, da let opp noen som tar imot dere og bli hos dem til dere drar videre. Og når dere kommer inn i huset, så hils det med fred. Dersom huset er det verd, skal freden hvile over det, men dersom huset ikke er det verd, skal freden vende tilbake til dere. Og er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre deres budskap, da skal dere forlate det huset eller den byen og riste støvet av føttene." (Matt 10)

4. Hør talen og legge merke til hva som berører deg og ditt liv.

5 Snakk sammen:
* Ditt liv er betydningsfullt! Diskuter denne påstanden og prøv å sette dine egne ord på det oppdrag Jesus har gitt deg. (MÅL: Ting blir klarere og mer bevisst når vi setter vare egne ord på det)
* Hvem er du sendt til? (MÅL: At det skal bli helt klart for den enkelte hvor og hvem en er kalt til)

* Hva er du kalt til? a) Del erfaringer med det å regne med Gud der du er.
b) Fikk noen tanker om hvordan du i enda større grad kan regne med Gud der du er?
c) Er det noe nytt du har fikk lyst å gjøre der du er sendt?
(MÅL: Hjelpe den enkelte til å hvile i og gå i Guds ferdiglagte gjeninger der en er sendt. Her kan dere også snakke om godhetsuka 13-15. juni, om det å ha nabolagstreff og satsningen på en 50% stilling på å nå ut til barn & unge))

6. Oppsummering av kvelden:
a) Bruk tid i stillhet hos Gud, tenk igjennom det dere har samtalt om og se gjerne på Veiviseren. Hva vil du har fokus på og trene på til neste gang?
b)Ta runden og del med hverandre uten forstyrrelser.
c) Etterpå kan dere f.eks. være stille i lag med oppmerksomheten mot Gud og dele korte setninger om hva dere tenker på, ting dere blir minnet om eller korte bønner.
(Eller dere kan be for hverandre to og to høyt eller stille)