Materialisme er en falsk Gud

Apr 14, 2024    Bård Boye

Det vi setter vår lit til og venter all godhet fra, er vår "Gud", fritt sitert av Martin Luther. Jesus lærer oss å plassere denne tilliten i Gud, snarere enn i materielle goder.


Pengene har nemlig aldri holdt sine løfter om glede og omsorg.


Bård identifiserer materialismen, eller mammon (arameisk ord for rikdom), som hovedkonkurrenten til Gud i moderne liv. Dette ses i hvordan mennesker ofte setter sin lit og forventninger til materielle ting som hus, biler og trygge økonomiske forhold, framfor å finne trygghet i Gud.


Jesus talte i Bergprekenen om å velge mellom mammon og Gud, og oppfordrer til å ikke samle skatter på jorden, men i himmelen. Materialismen blir beskrevet som en løgner og en dårlig herre som fører til angst og slaveri. I motsetning til dette, tilbyr Gud kjærlighet, trygghet og evig liv.


«Tiende» er å gi bort en tiendedel av inntekten. Tiendens rolle i å hjelpe oss å prioritere Gud over mammon, og sette ham først i livet.


Mette deler også noen personlige historier om hvordan Guds omsorg manifesterer seg når man stoler på ham med sine ressurser, selv under økonomiske utfordringer.