Hva er Guds menighet?

Oct 15, 2023    Bård Boye

Talen starter med et spørsmål om menighetens betydning og deler talerens innsikt om viktigheten av Guds menighet i våre liv og samfunnet. Guds menighet er en bærebjelke i utviklingen av Norge, spredte Guds ord og er bærer av verdifulle skatter som håp, kjærlighet, respekt, empati og omsorg. Menigheten er definert som en samling av mennesker som samles om Gud og hans ord, med ulike former fra mikromenighet til universell menighet. Vi utforsker tre perspektiver på menigheten: et kritisk, et positivt, og et guddommelig perspektiv. Avslutningsvis oppfordres vi til å reflektere over hvordan vi forholder oss til menigheten, med responsmuligheter som respekt, overbærenhet, dedikasjon og takknemlighet, hvor vi oppfordres til å være takknemlige for menighetens positive innvirkning på våre liv.