Betydningen av relasjoner - del 1

Jan 11, 2022    Bård Boye

1. Hva i talen var mest betydningsfylt for deg? Hva rørte ved deg? Hva tror du Gud ville si deg aller mest? (En kort runde uten å kommentere hverandre)
2. Tenk på alle de ulike fellesskap du har vært med på. Del noe om hva de har betydd for deg. (Del gjerne noen dårlige erfaringer også som dere kan lære av?)
3. Se på gruppa deres:
a) Hva bør gruppa ha fokus på for å få den gode balanse mellom å dele Gudsordet og livet / være livsnær og Gudsnær?
b) Hva tenker dere om det å være ”en isolert øy” og det å være med i ett nettverk….hva er viktig for deres gruppe videre?

4. Tenkt på alt dere har snakket om i dag: Hva kan du bidra med i gruppa videre?