Det er enkelt å be!

May 5, 2024    Bård Boye

Et samtaleopplegg om bønn:


A) Begynn med tid med Gud


B) Les resymeet av søndagens tale (alltid en fordel om dere har hørt den enten live eller på podcast før dere kommer, men ikke nødvendig) og les deretter utdrag fra Jesu undervisning om bønn fra Bergprekenen: 


-Be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

-Dere blir ikke "bønnhørt ved å bruke mange ord. For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det." 

-Din Far som er i det skjulte, og som ser i det skjulte, skal lønne deg.

-Den Far dere har i himmelen, vet.... Be, så skal dere få. 

- Deres Far i himmelen gir gode gaver til dem som ber ham!


(Matt 6 og 7)

  

C) Velg mellom disse spørsmålene: 

Hvordan er din respons på muligheten til å be til din Far i det skjulte. Del med hverandre...

Hvem ber du til? Prøv å beskrive hvordan du ser ham for deg?(Det er ofte litt ulikt fra person til person) Har du noen nye tanker om hvordan "se" han du ber til? 

Snakk om påstanden: "Bønn er ikke en prestasjon, men en reaksjon". Hvilke konsekvenser kan dette få for måten du ber på? 

Hvordan har du opplevd Guds respons på din bønn? Har du eksempler; små eller store?

Hva gjør du når du opplever at Gud ikke responderer på din bønn og begynner å tvile på det han har sagt? Hvordan takle det på en god måte?


D) RESPONS: Er det en ting du skal ta med deg videre i din måte å be på? 


E) Bønn: 

- Be gjerne for hverandre utfra det den enkelte har delt. 

- Be om å få se mer av ham dere ber til og få en dypere tro på at det alltid kommer noe fra ham når dere er vendt mot ham.