Det gode utgangspunktet for alt

Aug 29, 2022    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg:

1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…

2. Del fra livet siden sist. Sommeren er en tid for å gjøre nye erfaringer på ulike områder i livet. Flere har også vært på ulike sommerstevner. Del erfaringer; både vonde og gode, med vekt på takknemlighet.

3. Dagens bibelvers: «På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Marta, tok imot ham i sitt hjem. Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»» (Luk 10,38ff)

4. Hør talen

5 Snakk sammen:
* Del med hverandre erfaringer fra den gode plassen hos Gud både alene og i fellesskap? Hvordan har det sett ut i ditt liv? Hva har det gjort med deg? Hva er du mest takknemlig for? Celebrate!
* Det er kamp om denne plassen. Er det ytre ting som trekker deg bort(travelt opptatt med alle andre ting)? Er det indre ting som trekker deg bort(indre uro, distraksjoner, negative tanker o.l.) PS! Det er ofte litt slitsomt å be for alle underveis, men be gjerne for noen.

6. Oppsummering av kvelden:
a) Bruk tid i stillhet hos Gud, tenk igjennom det dere har samtalt om. Er det noe du vil ha fokus på videre?
b)Ta runden og del med hverandre uten forstyrrelser.
c) Etterpå kan dere f.eks. være stille i lag med oppmerksomheten mot Gud og dele korte setninger om hva dere tenker på, ting dere blir minnet om eller korte bønner. Eller dere kan be for hverandre to og to; høyt eller stille.