Undervisning nr 4

Apr 5, 2022    Bård Boye

Forslag til husgruppeopplegg:

1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…

2. Del fra livet siden sist. Ta gjerne med punktet fra Veiviseren fra sist gang (Husket det? Hva har det betydd? Et konkret eksempel?)

3. Hør talen. Når du hørte på talen, hva opplevde du skapte noe positivt i deg?

4. Apostelgjerningene kap. 2 handler om oppstarten av Guds menighet(pinsedag/menighetens fødselsdag) og i vers 42 - 47 stå det som blir kalt programskriftet for den første kristne menighet. Les dette avsnittet.

a) Mange ting blir nevnt her, men hva er det tydeligste kjennetegnet på de første kristne? Hvilke vane holder de mest fast på?

b) Hva har dere i fellesskapet av det som blir nevnt her?

c) Hva mangler hos dere eller kunne det være mer av? Noe dere kan sette som et mål for fellesskapet deres? (En utfordring fra meg: Hva med å utfordre hverandre på å gå feks tre ganger på gudstjeneste? (Jeg ser at mange bare er med i husgrupper. Jeg tror det er sunt å ikke bare være kristen alene eller i en liten gruppe, men være del av noe større...)

5. I talen ble det nevnt at vi voksne ikke må ha nok med våre egne fellesskap. Hvordan kan du være med å bidra til gode fellesskap for barn og unge? (Vi ser hele veien etter noen som kan være i lag med dem og etter folk som kan bidra til økt givertjeneste(vi ønsker virkelig å ansette en i halv stilling til å være leder for barn og unge!))

6. Bruk litt tid i stillhet hos Gud og tenk på det du har hørt, det dere har snakket om og se gjerne på Veiviseren. Hvilken vane vil du ha fokus på og trene på til neste gang? Del med hverandre og be gjerne for en eller to av dere.