Betydningen av relasjoner - del 2

Jan 24, 2022

1. Sist gang var fokus på betydningen av fellesskap, kirke og husgrupper.
a) Er det noe av det dere snakket om sist som har fulgt deg siden sist?
b) Er det noen av dere som kan dele hvordan takken for menighet og husgrupper kommer til uttrykk i ditt liv; noen takkevaner? (”Det du takker for, gir du verdi. Det du ikke takker for, tar du fort som en selvfølge.”)
2. Menighetsfellesskapet i alle sine former har to ting i sentrum; Gud og mennesker. Og målet er å elske alle mennesker på en klok og ekte måte og leve i et nær og tillitsfullt forhold til Gud. Snakk om påstanden: ”Hvordan ditt liv blir, handler i stor grad om hvem du er i lag med og hva dere samles omkring!”
3. a)Veiviseren handler om mitt forhold til meg selv, andre og Gud. Bruk rundt fem minutter hver for dere. Gå igjennom punkt for punkt og merk av de punkter som du er ekstra takknemlige å ha blitt opplært i. Og så merker du av ett punkt du ønsker å ha fokus på til neste gang. - Klikk på NOTES nederst for å få frem Veiviseren!
b) Del så med hverandre? Først og fremst hva dere er takknemlige for, men også en utfordring hver(husgruppelederen kan gjerne skrive den ned, slik at det blir husket til neste gang dere samles)
c) Stopp gjerne opp ved ett par stykker der det er naturlig, og be for dem(Ofte lurt å ikke be for alle, blir fort litt slitsomt…)