Vær modige

Feb 22, 2023    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg (hør gjerne søndagstalen i tillegg):


 1. OPP: Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…


 2. Les så Josva 1,2-18:

Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi israelittene.  3 Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses. 5 Så lenge du lever, skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, likesom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.  6 Vær modig og sterk!For du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem.  7 Vær bare modig og sterk 9 Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Vær bare modig og sterk!»


3. Hør talen (video)


4. Samtale:

* Del erfaringer med hverandre om det å være redde/svikte og det å være modige.

Har du noen eksempler på at kjærlighet har gjort deg modig? Eller at vissheten om at Gud var med deg gjorde deg modig? 

*På hvilket område ønsker du / tror du Gud kaller deg til å være virkelig modig og hvordan kan du trene på å bli mer modig? 

*Kan dere som gruppe gjøre noe modig sammen til beste(og til frelse) for noen andre?


5. Respons: 

* Bruk gjerne litt tid i stillhet (eller rolig musikk i bakgrunnen). Be Gud lede og tenk på din respons på alt du har hørt og det dere snakket om; om det er noe konkret du skal ta med deg? Eller om det er noe annet som foregår i livet ditt som du vil dele med de andre; noe du trenger forbønn for eller støtte til?

* Ta runden. Lytt til hverandre. Stopp opp og be der det er naturlig.

* UT: Be en bønn til slutt der dere takker for samlingen, ber for enkeltpersoner som trenger å bli inkludert i fellesskapet og ber for unådde og forfulgte.

Feks: Kjære Far i himmelen! Takk for at vi er så heldige og får samles her hos deg og om din sannhet. Vi ber for følgende personer......(hver enkelte kan her nevne navn). Vi ber om at de skal få åpne sine liv for deg, følge deg og bli en del av ditt fellesskap. Bruk oss når du vil og som du vil. Vi ber også for de som er der kampen er størst; for de forfulgte og misjonærene blant de unådde. Gud, gi dem kraft, utholdenhet og seier. Vi ber særlig for......(den enkelte ber nevner steder, misjonærer etc en tenker på). + "Vår Far"