Å bære frukt

Jan 10, 2023    Bård Boye

Forslag til gruppeopplegg

(Etter innspill fra dere prøver jeg nå et kortere og enklere opplegg; hør gjerne søndagstalen i tillegg):


 1. Begynn med tid med Gud; bønn, sang, stillhet…


 2. Les så Joh. 15, 1-6 

15

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen.  2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.  3 Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.  6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner.  7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.  8 Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler.

    9 Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! ....

 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. 


3. En annerledes runde i dag: Se på hverandre og hverandres liv; Hva ser dere av frukter? (Ta gjerne et tomt ark hver, skriv navnet på og send rundt slik at hver enkelt kan skrive noe en ser i den andre liv av engasjement, gaver, kall, positive ting. La så den enkelte få lese igjennom sitt ark og til slutt skrive hva en ser i sitt eget liv) 

Mål: Både å oppmuntre hverandre og å se at det å bære frukt er mye forskjellig. 


 4. Hør talen


 5. Respons:

* Hva vil du legge vekt på fremover og hva vil du legge vekk for å bære mer frukt. (Bruk gjerne 5 min hver til ettertanke mens en skriver ned på ett ark). Ta runden og del.


 6. Bønn:

 a) Spør om noen vil bli bedt for? - for noe som er vanskelig for tiden eller viktig for en. 

 Lytt til dem. Og be og lytt til Gud.

b) Bli gjerne enige om å be for noen utenfor dere selv. Noen som ikke kjenner Gud, forfulgte og unådde folkeslag.