La folk få kjenne varmen

Det er januar og vi har akkurat feiret den største gaven vi har fått : “.. for så høyt elsket Gud verden (oss!) at han sendte sin sønn Jesus, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”(Joh.3;16). Dette er dette vi tror på, og det er dette vi feirer. Det er dette som gjør at vi legger tid og krefter inn i Norkirken Strand; ønske om at flere og flere skal ikke bare ta imot denne gaven, men virkelig skjønne hva dette handler om, og at det skal få konsekvenser for HELE livet!

Ronald Reagen skal ha sagt at hvis det ikke lykkes å få mennesker til å se lyset (tenne mennesker) så la dem få merke varmen. Vi har ofte så stor tro på at ting må forkynnes fra en talerstol. Men det å leve evangeliet – la folk få merke varmen i vårt budskap, taler med enda større bokstaver og kraft.

Mine kjære “ står det i 1.Joh.4:11 “…har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. La folk få merke varmen!

No Comments